Služby

Na základě více než 30 let zkušeností v oboru projektování vzduchotechniky Vám firma EICHLER VZT nabízí projekční, poradenskou a konzultační činnost v oboru TZB – vzduchotechnika.

Projektování klimatizačních zařízení

Zhotovujeme projekty pro vzduchotechniku a klimatizační zařízení do různých typů provozů a prostor s nejrůznějšími požadavky na provoz a hygienu, počínaje menšími bytovými jednotkami po komplexní dodávky nemocničních a průmyslových technologií včetně projektové dokumentace.

Projektování chlazení

Vypracujeme projekt pro chladící technologie ke klimatizačním jednotkám a zařízením, přičemž vždy dbáme na maximální efektivitu navrhovaných systémů v souladu s požadavky, možnostmi a přáními zákazníka.

Projektování vytápění

Odborně a kvalitně zpracovaný návrh vytápění dle platných norem je prvním předpokladem pro výborně fungující otopnou soustavu. Navrhneme optimální řešení na míru každému zákazníkovi tak, aby byly již předem vyloučeny nadměrné náklady na topení a výkon zvoleného topného systému odpovídal danému prostoru. Projektujeme rovněž topné soustavy s tepelným čerpadlem nebo se solárním zdrojem energie.

Naše projekční činnost v oboru zahrnuje jak vytvoření studie a projektu pro získání stavebního povolení, přes projekt pro realizaci až po technický dozor zpracovaného projektu.

Dále nabízíme:

Internetové prezentace Benefitweb.cz